lubni dekorji

Lubni dekorji in zastirke

so pripravljeni iz razlicnih vrst lubja iglavcev, predvsem bora, macesna, smreke in jelke. Lubje uporabljamo v dva namena; kot zastirko proti izsusevanju tal, rasti plevela in ustvarjanju ugodnih rastnih razmer, ter za dekoracijo gred in ostalih zasaditev, saj z njim ustvarimo naraven videz gredice ali korita. Najprej prekrijemo gredice z drobnejsim, manj kvalitetnim lubjem, ki prej humificira in ustvari boljse pogoje za rast korenin. To plast prekrijemo z debelejso frakcijo lubja, ki daje lep izgled in preprecuje izhlapevanje podtalnice skozi povrhnjico. Najlepsi lubni dekorji so pripravljeni iz lubja pinije, crnega bora in macesna. Izogibajmo se lubnim dekorjem iz lubja listavcev, saj le ti vsebujejo prevec toksicnih spojin, ki zavirajo rast rastlin. Slabse kvalitete so tudi lubni dekorji in zastirke iz delno kompostiranega lubja, saj prehoitro humificirajo in ne dajejo zazelenega efekta.

Debelina zastirke

Ob prvem zastiranju gredic z lubnim dekorjem uporabljamo drobnejse, manj kvalitetne zastirke. Le to enakomerno razprostremo po gredici vsaj 3 do 6 cm na debelo. To plast lahko takoj prekrijemo z enim slojem dekorativnega lubja v debelini cca 2 cm. Zaradi dejavnosti dezevnikov, ptic in drugih zivali, se lubje pocasi vdela v zemljo in ga moramo zopet dodati. To pocnemo ponavadi naslednje leto. Tokrat zopet uporabimo drobnejse frakcije, v kolikor pa je prejsnja rast se vsaj 3 cm debela, lahko uporabimo dekorativno lubje ali zastirko.

Enoletnice, dvoletnice in cvetoce trajnice

Na gredicah ali delih gredic, kjer izmenjaje sadimo enoletnice in dvoletnice ali imamo posajene cvetoce trajnice, uporabljamo samo fino frakcijo kvalitetnega lubja. Na teh gredicah razprostremo lubje cca. 2 – 3 cm na debelo in ga pri naslednjem sajenju vecji del vdelamo v zemljo.

Dobre strani uporabe lubnih dekorjev

– podtalnica, ki izhlapeva skozi povrsje v ozracje, se zadrzuje tik pod poivrsjem in preprecuje izsusitev gredice – semena plevelov na suhi povrsini ne morejo kliti, ce pa ze vzklijejo jih lazje odstranimo – ob prvem prekrivanju zastirka fizicno preprecuje rast sibkejsim plevelom – lubje z leti humificira in vnasa prepotrebni humus v tla, kasr pospesuje rast rastlin – zaradi ugodne talne mikroklime se pospesi razvoj mikroorganizmov, dezevnikov in ostalih organizmov, ki ozivljajo tla – zmanjsuje uporabo herbicidov in s tem onesnazevanje okolja – gredicam daje izredno naraven in enoten izgled ter kontrast z zelenjem in cvetjem.

Slabe strani uporabe lubnih dekorjev

– zacetna investicija je nekoliko visja – pod lubjem se zadrzujejo dezevniki in ostale drobne zivali, ki jih iscejo ptici in ob tem razmecejo lubje po poteh ali dvoriscu.

Z lubjem se praviloma ne raznasajo bolezni ali razni skodljivci kot npr. lubadarji. Prav tako lubje ni tretirano z insekticidi kot npr. Lindan, saj v ta namen uporabljajo samo kvalitetno in neoporecno lubje.

Izdelki

Na voljo je lubni dekor in zastirka v dfomaci HUMKO embalazi, iz uvoza pa nudimo lubne dekorje firme CORTEX iz Avstrije, ki ima v ponudbi fino, srednje, mesano in grobo frakcijo ter dekorativno lubje pinije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *