PGD Stara Vrhnika – aktivno na prireditvah

Crawl DI from Alexa Internet. This data is currently not publicly accessible.

PGD Stara Vrhnika – aktivno na prireditvah

(Nas casopis, november 2001)

PGD Stara Vrhnika je v septembru in oktobru belezilo kar nekaj prireditev na katerih je aktivno sodelovalo, predvsem z zagotavljanjem prve pomoci in usmerjanjem prometa, prvo pomoc in gasilstvo pa sta bila zdruzena na gasilskih vajah.

Jesenski cas prinese veliko predvsem sportnih tekmovanj. Clani PGD Stara Vrhnika, ki so usposobljeni za nudenje prve pomoci, na taksnih prireditvah skrbijo v primeru poskodb za nudenje prve pomoci. V septembru in oktobru je bil skoraj vsak konec tedna na temo prve pomoci. Zacelo se je z gasilskim tekmovanjem v Borovnici, kjer se je dezuralo tri (3) dni, sledilo je nogometno tekmovanje policijskih postaj na vrhniskem igriscu, gozdni tek na Smarno goro za evropski pokal ter gozdni tek na Ulovki. Na gozdnem teku na Smarno goro so imeli pri prvi pomoci opravka predvsem z zvini gleznjev, na nogometnem prvenstvu pa z odrgninami. Vecjih poskodb pa ni bilo. Drustvo je sodelovalo se pri organizaciji konjske dirke na Drenovem gricu, kjer so skrbeli poleg prve pomoci tudi za zapore krizisc in evidenco tekmovalcev, ki so prihajali mimo kontrolnih tock. Z usmerjanjem prometa so se ukvarjali na prireditvi odkritja spominske plosce slikarju Simonu Ogrin na Stari Vrhniki.

Gasilske dejavnosti so se odvijale na gasilskih vajah. Po vaji v tovarni IUV

na Vrhniki, katere namen je bil ogled delavniskih prostorov in nacin zagotavljanja pozarna varnosti, se je za podoben ogled tovarne odlocilo tudi podjetje LIKO Verd. Gasilsko vajo je pripravilo PGD Verd v sodelovanju s PGD Vrhnika in Stara Vrhnika. Vsi prisotni so si lahko ogledali zelo veliko povrsino zemljisca, ki ga obsega podjetje LIKO in ima zaradi tega tudi veliko dostopov do tovarniskih objektov iz vec razlicnih smeri. Pri tem je vsako drustvo prejelo tudi nacrt-tloris celotnega zemljisca z oznacenimi mesti urejenih crpalisc vode iz reke Ljubije. Drustva si zelimo se vec taksnih preventivnih ogledov proizvodnih obratov tudi drugod v vrhniski obcini.

Naslednja vaja je bil obcinska gasilska vaja v Ligojni, ki je bila organizirana v oktobru – mesecu pozarne varnosti. PGD Stara Vrhnika se je vaje udelezila s sestnajstimi (16) clani, ki so sestavljale dve ekipi:

sodelovanje v verigi motornih crpalk, ki je potekala od crpalisca pri Podlipscici do pozarisca v Ligojni,

resevanje ponesrecencev iz zadimljenih prostorov in nudenje prve pomoci.

Klicu na pomoc pa so se morali gasilci odzvati v primerih podtalnih pozarov na Komunalni deponiji v Sinji gorici ter pri gasenju ognja v stanovanjskih prostorih na Turnovsah. Vse intervencije so se zakljucile uspesno z manjso materialno skodo.

Drustvo pospeseno deluje tudi na projektu NOVO GASILSKO VOZILO. Izbralo se je izdelovalca gasilske nadgradnje, s katerim se je ze dogovorilo za terminski plan predelave vozila. Predelava vozila bo potekala v vec fazah:

izdelava odprtin za rolete, izdelava skice razporeditve opreme v vozilu,

licarska dela,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *